Kако до сопствена централа?

Поврзување:

  • пред почетокот на работите со изградба ќе биде обезбедена енергетска согласност за приклучок со ЕВН
  • ЕВН ќе постави посебен ормар со мерна опрема преку која ќе се предава произведената струја од централата