Завршени проекти

 

Првата еко-куќа во Македонија

 

Централа "Сончев Парк-Кадино"

 

Централа "Сончев Парк-Кадино 2"

 

Галерија