„Утрински весник” Ноември 2003

Телефонската централа во Лазарополе работи на сонце и ветер

Прекините на телефонскиот сообраќај што настануваат како резултат на прекин во напојувањето со електрична енергија од “Македонски телекомуникации“ ги надминуваат со воведување алтернативни извори на енергија, односно ветерот и синцето. Засега ваков систем, како пилот - проект е поставен во Лазарополе и тој функционира веќе два месеца, а во овој период не се забележани прекини. Тој во зимските денови ќе може да покрие од 30 до 60 % од потребната енергија, а во другиот дел од годината до 20 %. За идната година се очекува да почнат да функционираат уште три-четири вакви системи.
Причина за користењето на ваквите алтернативни извори е добивањето енергија без еколошко загадување, како и малите трошоци за одржување. Проектот е во вредност од 20.000 €, а процени се дека оваа инвестиција ќе се врати за четири години.

 

Другите за нас: