Намалете ги сметките за струја во Вашиот дом

Системот е со моќност од 880 W и со месечно производство од 160 kWh електрична енергија. Во системот можат да се вклучат поголемиот дел од електричните апарати во домаќинството и тој ги задоволува енергетските потреби за работа на:

 • фрижидер од 80 L – A класа
 • осветлување во домаќинството со 15 сијалични места со економични светилки од 12 W
  работа на TV приемник, DVD, CD, компјутер (2 часа на ден)

Системот се состои од:

 • фотонапонски панели Heckert  Solar  220 W                       4 парчиња
 • регулатор на полнење SR 15 - Сието                                2 парчиња
 • контролер на мрежа/батерии со LVD модул                       1 парче
 • инвертор 24/2000 - Сието                                               1 парче
 • инвертор 24/600 -  Сието                                               1 парче
 • dryfit gell акумулаторски батерии 12V/100Ah                     2 парчиња
 • ормар со инструменти                                                    1 парче