Kако до сопствена централа?

Одржување:

Одржувањето на фотонапонскиот систем е многу важен за ефикасна и долгогодишна експлоатација. Договорот за одржување ви гарантира:

  • 24/7 техничка поддршка преку телефон и интернет
  • специјална техничка поддршка и одзив до 2 часа на повик за евентуален дефект
  • бесплатна замена на дефектни панели или комплоненти од системот за 48часа
  • бесплатно подесување на сончевиот систем 2 пати годишно
  • бесплатно оценување на ефективноста и финансиска анализа на крајот на секој месец
  • бесплатна консултација за зголемување на капацитетот на системот со инсталирање додатна опрема

 

Членовите на договорот ги опишуваат во детали гаранциите, поврзани со експлоатацијата, техничката поддршка и временските граници за поправање на дефектите.

 

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не.